از کشف آثار باستانی در حومه روستای قره حسنلو نمین بیش از شش ماه سپری می شود و در این مدت اقدامات لازم جهت حفظ و صیانت از این محوطه انجام گرفته؛ ولی با این حال مردم نگران این محوطه ارزشمند باستانی هستند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

    به گزارش خبرگزاری رکنا در اردبیل ؛ از کشف آثار باستانی در حومه روستای قره حسنلو نمین بیش از شش ماه سپری می شود و در این مدت اقدامات لازم جهت حفظ و صیانت از این محوطه انجام گرفته؛ ولی با این حال مردم نگران این محوطه ارزشمند باستانی هستند.

 

بر اساس برآورد کارشناسان محوطه باستانی قره حسنلو مربوط به ۵ صده قبل از اسلام یعنی حدود دو هزار سال پیش است.