رکنا: عملیات پاکسازی و امداد و نجات در منطقه سیل زده امام زاده داوود همچنان ادامه دارد.