حوادث رکنا: کیف یک خانم در چهارراه رسولی زاهدان مورد سرقت قرار گرفت که زن جوان با جسارت موفق به زمینگیری سارق شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

    حجم ویدیو: 6.32M

 مدت زمان ویدیو: 00:00:22

به گزارش رکنا، مرد جوانی پس از سرقت کیف زن جوان در پیاده روی خیابان سعی بر فرار داشت که زن جوان جسورانه به دنبال دزد کیف دستی اش رفت و موفق شد در این تعقیب و گریز سارق را زمینگیر کند و در ادامه مردم دیگری که در صحنه حضور داشتند به کمک زن جوان آمدند.

افرادی که در خیابان شاهد ماجرا بودند به سرعت به کمک زن جوان رفتند و پس از کتک زدن دزد جوان او را تسلیم کردند.