رکنا : در این ویدیو مرز بین بارندگی تگرگ و خشکی را می بینید که زیبایی خاص خود را به همراه دارد .