صد آنلاین | خرس‌ها بزرگ‌ترین گوشت خواران خشکی‌ هستند .وزن خرس‌ها در فصول مختلف سال متغیر است و آن‌ها معمولاً در پایان فصل سرد، به‌دلیل مصرف ذخایر چربی در بدن، دچار کاهش وزن می‌شوند .