حوادث رکنا: لحظه دستگیری تروریست‌هایی که در اصفهان فرمانده یگان ویژه و دو بسیجی را شهید کرده بودند.

فیلم لحظه دستگیری عاملان شهادت 2 بسیجی در اصفهان