صد آنلاین | یک کشتی در بروکسل پایتخت بلژیک با پل ماشین‌رو برخورد کرد. بر اثر این حادثه پل خسارت زیادی دید و رفت و آمد خودروها از روی آن با اختلال مواجه شد. این پل از نوع متحرک بود که با برخورد کشتی عملکرد آن از کار افتاد.