صد آنلاین | کارگر یکی از پمب بنزین های تهران تراشه‌های کارت سوخت شهروندان را در کمتر از چند ثانیه با تراشه سوخته عوض می‌کرد و بنزین کارت‌ها را سرقت می‌کرد.