صد آنلاین | بزرگترین مار جهان بنام آناکوندا بطول ۱۳۴ فوت و ۲۰۶۷کیلوگرم در جنگل آمازون آفریقا کشته شد. این مار ۲۵۷ انسان و ۲۳۲۵ حیوان را خورده بود.

بزرگترین مار جهان که۲۵۷ انسان و ۲۳۲۵ حیوان را خورده بود کشته شد + عکس