حوادث رکنا: ماجرای سالی که در ایران ۳متر برف بارید و در کتاب رکوردهای گینس نیز ثبت شد.

ببینید/ بارش مرگبار برف در ایران/ رکورد گینس شکست + فیلم