رکنا: معاندان سحرگاه جمعه با استفاده از خلوتی خیابان در منطقه آزادشهر یزد اقدام به آتش زدن چهار مسجد کردند.

آتش زدن 4 مسجد در یزد / معاندان تحت تعقیب پلیس
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش رکنا ، فرد یا گروهی، سحرگاه جمعه با استفاده از خلوتی خیابان در منطقه آزادشهر یزد اقدام به آتش زدن چهار مسجد کردند.

 

میزان خسارت وارد شده به مساجد هنوز اعلام نشده است.

نیروی انتظامی با کنترل دوربین‌ها و سایر اقدامات شناسایی، در حال شناسایی این فرد یا افراد است.