حوادث رکنا: ویدیویی هولناک از لحظه وحشتناک شاخ به شاخ کامیون با پراید در جاده‌ای خلوت را ببینید. مکان دقیق و زمان حادثه مشخص نیست.

فیلم تصادف شاخ به شاخ پراید با کامیون / پراید پرس شد