​قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار پزشک عمومی و متخصص فعال و ۵۵ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل در کشور وجود دارد که در نهایت می‌توان گفت تا هفت سال دیگر با فارغ‌التحصیل شدن دانشجویان فعلی بیش از ۲۰۰ هزار پزشک عمومی و متخصص فعال در کشور خواهیم داشت که تا سال ۱۴۰۴ ایران را به استانداردهای جهان در سرانه تعداد پزشک به بیمار بدون هیچ افزایش ظرفیتی می‌رساند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش ایسنا، دکتر حمید اکبری؛ قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت  در خصوص وضعیت تعداد پزشکان مشغول به کار در کشور و نیاز کشور به پزشک، گفت: شماره نظام پزشکی که عدد دقیق پزشکان ما را ثبت می‌کند اکنون آمار ۱۷۶ هزار پزشک در کشور را نشان می‌دهد که این تعداد از ابتدای کار پذیرش دانشجوی پزشکی و آغاز کار نظام پزشکی فارغ التحصیل شده‌اند.

وی با بیان این که به این تعداد در هر سال بین پنج تا شش هزار نفر افزوده می‌شوند، گفت: اکنون این عدد در حال رسیدن به ۱۸۰ هزار پزشک عمومی فارغ التحصیل است که شماره نظام پزشک عمومی دریافت کرده‌اند و اکنون وارد بازار کار شده‌اند.

اکبری در تکمیل صحبت خود در خصوص تعداد واقعی پزشکان فعال در بازار کار، ابراز داشت: از تعداد ۱۸۰ هزار پزشک عمومی فارغ التحصیل شده در کشور حدود ۴۶ هزار نفر متخصص شده‌ ویا فوق تخصص را گرفته‌اند. در ادامه ۱۶ هزار نفر از این تعداد پزشک عمومی در حال تحصیل در دوره دستیاری تخصصی هستند  و دانشجوی تخصصی محسوب می‌شوند که مجموع این تعداد از آمار ۱۸۰ هزار نفر کم می‌شوند در نتیجه ما به عدد ۱۲۰ هزار پزشک عمومی فعال و فارغ التحصیل می‌رسیم.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت به دسته بندی تعداد ۱۲۰ هزار پزشک عمومی فعال و فارغ التحصیل شده در کشور پرداخت و ابراز داشت: در مجموع می‌توان گفت ۲۰ هزار نفر از مجموع ۱۲۰ هزار پزشک عمومی فعال و فارغ التحصیل شده به دلیل فعالیت در امور غیر پزشکی، خروج از کشور، فوت، عدم تمدید پروانه و ... از جمع پزشکان عمومی فعال کشور خارج شدند و اکنون از مجموع ۱۲۰ هزار پزشک عمومی فارغ التحصیل شده حدود ۱۰۰ هزار پزشک فعال عمومی در بازار کار داریم که تعداد ۴۶ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص را که در ابتدا اشاره کردم باید به این تعداد اضافه کرد که در نهایت می‌توان گفت ما در حال حاضر حدود ۱۵۰ هزار پزشک فعال عمومی و تخصصی در بازار کار داریم که به این تعداد تا هفت سال آینده ۵۵ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل نیز افزوده می‌شوند که در نهایت تا هفت سال دیگر بیش از ۲۰۰ هزار پزشک عمومی و تخصصی فارغ‌التحصیل در کشور خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارهای اعلام شده سرانه پزشک به بیمار در ایران بین ۱.۷ تا ۱.۹ در هر ۱۰۰۰ بیمار است در حالی که استاندارد این عدد در جهان بین دو تا سه است که خوشبختانه باید گفت با وضع کنونی کشور، سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمان و بودجه‌ای که دولت برای به کار گیری نیروی پزشک اختصاص می‌دهد تا سال ۱۴۰۴ سرانه تعداد پزشک به بیمار ایران بدون نیاز به هیچ افزایش ظرفیتی برابر با استاندارد جهانی خواهد بود.

اکبری در خصوص برخی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، گفت: در پزشکی هر مداخله‌ای که صورت بگیرد نتیجه آن را تا هفت سال دیگر مشاهده خواهیم کرد و این گونه نیست که اگر امسال ظرفیت را افزایش دهیم سال بعد نتیجه‌اش را ببینیم.

به گزارش مفدا، وی به روند اشتغال پزشکان به مشاغل غیر مرتبط با پزشکی اشاره کرد و ابراز داشت: ما در آینده پزشک بیکار در کشور بسیار خواهیم داشت همانگونه که اکنون پزشکان بیکار بسیاری داریم که مشغول به کار نیستند و ترجیح داده‌اند به جای پرداختن به کار پزشکی در مشاغل غیر مرتبط فعال شوند. زمانی که پزشک زیاد باشد و نتواند در شهر  مورد نظرش درآمد خوبی داشته باشد در مکان دیگر شغل پزشکی خود را ادامه می‌دهد که بر این اساس می‌توان گفت: مشکل کنونی ما کم بودن پزشک نیست بلکه علت عدم توسعه‌یافتگی مناطق است که پزشک را از رفتن خود و خانواده‌اش به این مناطق منصرف می‌کند.

 

آیا این خبر مفید بود؟