دومین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۲ متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد پایان یافت و قاضی ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در این جلسه دادگاه، آخرین دفاعیات متهمان و وکلایشان اخذ شد و قاضی موحد در پایان دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: در فرجه قانونی رای دادگاه اعلام می شود.

در جلسه نخست این دادگاه کیفرخواست متهمین توسط نماینده دادستان، امیرحسین علایی آرانی، قرائت شد و سه تن از مطلعین پرونده اظهارات خود را بیان کردند و دفاعیات متهمین ردیف ۵ تا ۹ (مرتضی فلاح اشتری، علی‌اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان و رکسانا سپهری زاده) اخذ شد.