برای خرید خانه‌های نقلی و نوساز در پایتخت بین ۹۲۰ میلیون تومان تا بیش از ۲٫۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش پایگاه خبری نامه نیوز: بررسی وضعیت قیمت مسکن فایل‌های نوساز و کوچک‌ متراژ پایتخت نشان می‌دهد در خیابان حیجون یک واحد ۴۵ متری را به قیمت مسکن هر متر ۲۰ میلیون و ۴۴۴ هزار تومان  و قیمت مسکن کل ۹۲۰ میلیون تومان می‌توان خریداری کرد.

قیمت مسکن در استاد معین یک واحد ۳۵ متری به هر متر ۲۳ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان می رسد و برای خرید آن باید ۹۷۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

قیمت مسکن در خیابان مالک اشتر نیز برای یک آپارتمان نوساز ۴۲ متری را ۹۹۹ میلیون تومان می رسد که به عبارت بهتر هر متر آن ۲۳ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

گران‌ ترین قیمت‌ مسکن نوساز نقلی پایتخت را باید یک واحد ۴۴ متری در فردوس غرب دانست که مالک برای هر متر آن ۵۱ میلیون و ۱۳۶ هزار تومان و قیمت کل ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان درخواست کرده است.

همچنین قیمت مسکن نوساز ۴۴متری در شهران نیز هر متر ۴۷ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان و قیمت کل ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.