بیش از 10 میلیون نفر متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی در نوبت دریافت این کارت هستند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سیف اله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور : انتظار بیش از 10 میلیون نفر برای دریافت کارت ملی.

سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اظهار داشت: بیش از 10 میلیون نفر متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی در نوبت دریافت این کارت هستند و حدود چهار میلیون نفر از بیش از 65 میلیون نفر ایرانی واجد شرایط دریافت این کارت هنوز برای ثبت نام و گرفتن آن اقدام نکرده‌اند.

تاکنون حدود 62 میلیون نفر که متقاضی دریافت کارت هوشمند ملی هستند، ثبت‌نام کرده‌اند و برای 51 میلیون و 750 نفر از ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای 15 سال) کارت هوشمند ملی صادر شده است.