دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مدارس اظهار کرد: بازگشایی مدارس بدون رعایت پروتکل ها پاندمی راتشدید می کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، گفت: بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، بازگشایی این اماکن می‌تواند باعث تشدید شیوع کرونا ویروس و تشدید پاندمی در کشور شود.

دکتر حمیدرضا جماعتی درباره بازگشایی مدارس، گفت: اگر بخواهند بازگشایی رخ دهد باید تمام پروتکل‌های دانش‌آموزی را به طور کامل رعایت کنند یعنی بحث فاصله گذاری دانش‌آموزان یا دانشجویان در یک کلاس، گذاشتن ماسک، استفاده از محلول‌های الکلی، استفاده از تهویه مناسب و ... از الزامات است.

او با تاکید بر لزوم پیگیری برقراری موارد مطرح شده در مدارس و مراکز آموزشی، بیان کرد: این کار و پیگیری رعایت پروتکل‌ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش و اولیای مدارس است؛ در غیر این صورت بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، بازگشایی این اماکن می‌تواند باعث تشدید شیوع کرونا ویروس و تشدید پاندمی در کشور شود.