ویدیو جدید از شنا کردن رضا رویگری در استخر منتشر شده است!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش رستانیوز رضا رویگری بازیگر سرشناس و معروف کشور بود که کم کار شده بود. رضا رویگری به دلیل حواشی به وجود آمده توسط همسرش و اوضاع سلامتی و جسمانی نامطلوب به خانه سالمندان رفت. رضا رویگری با کمک خییرین و افراد معروف از خانه سالمندان خارج شد و صحب یک خانه شد. در این خانه رضا رویگری یک پرستار دارد که به کارها رسیدگی می‌کند. ویدئویی جدید از رضا رویگری‌ در استخر که مشغول تمرین و درمان در اینستاگرام منتشر شده که در این ویدئو می گوید به عشق مردم می خواهد درمان شود.