ارزش سهام عدالت نسبت به سال گذشته با افت همراه بوده است، اما این سهام می‌تواند به عنوان وثیقه برای دریافت وام استفاده گردد. شرایط دریافت وام سهام عدالت چگونه است؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سهام عدالت نوعی یارانه است. هدف از سهام عدالت تامین عدالت اجتماعی است. سهام عدالت با هدف خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به اقشار کم درآمد از زمان دولت نهم اجرا شد. سه تصمیم جدید در مورد سهام عدالت اخذ شده است. در ادامه مطلب تصمیمات گرفته شده در مورد سهام عدالت را می خوانید. 

هفته گذشته، سامانه الکترونیک توثیق سهام برای دریافت وام با حضور رییس سازمان بورس، دادستانی کل کشور و وزیر اقتصاد رونمایی شد.