آمریکا تلاش خود را جهت نفوذ فرهنگی در بوسنی و هرز گوین تقویت کرده و کتابخانه های این کشور اروپایی را در گام نخست هدف قرار داده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به نقل از پایگاه جامعه و فرهنگ ملل، گوشه های آمریکا کتابخانه های کوچکی به سبک آمریکایی هستند که برای کمک به افزایش درک متقابل بین کشور میزبان و ایالات متحده با در دسترس قرار دادن اطلاعات در مورد آمریکا در قالب های مختلف ایجاد شده اند.

ایالات متحده آمریکا تمرکز ویژه ای بر توسعه فضاهای فرهنگی آمریکایی در بوسنی و هرزگوین دارد به نحوی که هم اکنون 10 گوشه آمریکایی در کنار تعداد زیادی از سازمان ها و نهادهای فرهنگی و انجمن های خیریه آمریکایی در بوسنی و هرزگوین مشغول به فعالیت هستند. این در حالی است که در کشور مجاور یعنی کرواسی با جمعیت بیشتر از بوسنی و هرزگوین و سطح رفاهی و اجتماعی بالاتر، تنها 5 گوشه آمریکایی فعال است و در کشور صربستان با 6.8 میلیون نفر جمعیت، 7 گوشه آمریکایی وجود دارد. این موضوع نشان از جایگاه بوسنی و هرزگوین در راهبردهای کلان دیپلماسی عمومی ایالات متحده در منطقه بالکان دارد.

گوشه های آمریکا کتابخانه های کوچکی به سبک آمریکایی هستند که برای کمک به افزایش درک متقابل بین کشور میزبان و ایالات متحده با در دسترس قرار دادن اطلاعات در مورد آمریکا در قالب های مختلف ایجاد شده اند.