مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده انجمن واردکنندگان برنج ایران روز چهارشنبه ٢٦ مهرماه در محل اتاق بازرگانى برگزار شد.

برگزارى مجمع عمومى انجمن واردکنندگان برنج ایران
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در ابتداى این نشست کریم اخوان رییس هیات مدیره انجمن ضمن قدردانى از حمایت و همراهى اعضا در سال گذشته اظهار داشت: خوشبختانه در طول یک سال گذشته ١٤ عضو جدید به جمع اعضاى انجمن واردکنندگان برنج ایران اضافه شدند و حالا مجموعا با ٩٣ عضو یکى از تشکل هاى تاثیرگذار در حوزه تامین امنیت غذایى کشور به شمار مى رود.

2

ما در این مدت تلاش کردیم با حمایت و همراهى اعضاى محترم هیات مدیره در مسیر حل موانع و مشکلات گام برداریم. موضوع تامین ارز و ثبت سفارش از اصلى ترین مسایل و چالش هاى انجمن در این یک سال به شمار مى رفت که رایزنى و تلاش گسترده اى در این بخش انجام شد.

3

در ادامه نشست مجمع عمومى که با حضور نماینده اتاق بازرگانى برگزار شد، گزارش عملکرد هیأت مدیره و صورت‌های مالی ارائه شده و با راى گیرى از اعضاء به تصویب رسید.انتخاب بازرس اصلى و على البدل نیز در بخش پایانى مجمع در دستور کار قرار گرفت که ابوذر قلندرى بر اساس اکثریت آراى اعضا به عنوان بازرس اصلى و على اکبر آذرى به عنوان بازرس على البدل انتخاب شدند.

4

گفتنى است انجمن واردکنندگان برنج ایران به عنوان تنها انجمن رسمی مورد پذیرش اتاق بازرگانی ایران در صنعت برنج فعالیت خودش را از سال ١٣٩٢ آغاز کرده و در تامین دومین کالاى اساسى کشور و تنظیم بازار نقش مهمى بر عهده دارد.

56