آهنگ سلام علیکم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

Verse 1:

 

هل تری الوجدَ نما فیّا

و النّدی نَوَّرَ خدیّا

 

آیا میبینی چگونه این احساس در من زیاد میشود؟

و شبنم گونه هایم را روشن میکند

 

من انا؟ لا شیءَ لولاکا

مُدَّ لی أُفقاً بلُقیاکا

 

من چی هستم؟ هیچی اگر تو نبودی

دیدار با تو افقی را به روی من گشودست

 

انت سری و معنایا

فی البلا انت رجوایا

 

تو راز و معنای منی

در مصیبت، تو امید منی

 

Chorus:

قلبی قلبی بک حیّا

روحی روحی لکَ  عینیّا

 

قلبم با تو زنده میشود

روحم از تو چشم بر نمیدارد

 

Verse2:

تو مثل

بارونی

واسه قلبی که لبش خشکیده

 

مثل یه

عشقی که

به آدم دلیل موندن میده

 

دیدی معبودم، غم من با تو، به سر رسیده

 

Chorus:

 

قلبی قلبی بک حیّا

روحی روحی لکَ  عینیّا

 

قلبم با تو زنده میشود

روحم از تو چشم بر نمیدارد