نسرین مقانلو عکس زیر را از خانواده خود منتشر کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش سایت خبر روز، نسرین مقانلو عکس زیر را از خانواده اش منتشر کرد و نوشت: 

نسرین مقانلو

همسر مهربان و فرزندانم

آنچه که یک زندگی مشترک را تداوم میبخشد و تحمل دوری را برایت آسان‌تر میکند

احترام،اعتماد،اطمینان و همدلی ست.

و من چه خوشبختم که شما را دارم،

و چه آرام میگیرم وقتی کنارتان هستم.

خانواده بهترین حامی برای رشد و حرکت به سوی هدف میباشد.