به دلیل حمایت از دانشگاهها و تولیدکنندگان داخلی دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل همراه اول، از اقدامات جهادی این اپراتور در انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و تولیدکنندگان داخلی تقدیر کرد.

بیشتر

بیشتر
آرشیو
آرشیو