عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه امروز اشتغالزایی نیاز بسیار مهمی است ترویج فرهنگ و سنت قرض الحسنه وتوجه دادن مردم مسلمان به عوایدی که این موضوع به دنبال دارد می تواند بخشی از مشکلات و آسیب های اجتماعی و اقتصادی را حل کند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

جعفر قادری اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر اقتصاد در خصوص تاثیرات قرض الحسنه بر درونزایی اقتصاد کشور گفت: سنت حسنه قرض الحسنه یکی از موارد مورد تاکید اسلام است که گره گشای بسیار مهمی درزندگی و مشاغل افراد به شمار می رود به این دلیل که قرض الحسنه بخشی از منابع مالی مازاد افراد را در اختیار دیگرانی قرار می گیرد که قادر به تامین مالی بخشی ازنیاز خود نیستند.

وی در این باره گفت: بخشی از منابع قرض الحسنه می تواند در فعالیت های اقتصادی بنگاه های خرد به کار گرفته شود. با توجه به اینکه امروز اشتغالزایی نیاز بسیار مهمی است ترویج فرهنگ و سنت قرض الحسنه وتوجه دادن مردم مسلمان به عوایدی که این موضوع به دنبال دارد می تواند بخشی از مشکلات و آسیب های اجتماعی و اقتصادی را حل کند.

جعفر قادری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز گفت: ضمن اینکه منابع مالی که به صورت قرض الحسنه اعطا می شود به کمک کسانی می آید و از آنها گره گشایی می کند ه امکان تامین وثیقه و پرداخت سودهای بالا را به نظام بانکی ندارند. بی تردید تامین مالی واحدهای خرد با تسهیلات قرض الحسنه راهی برای توسعه فرهنگ اشتغال و حمایت از کارآفرینان جوان است.

جعفر قادری عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مجلس گفت: زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست، معلولان و کارآفرینان مستعد که برای راه اندازی کسب وکارهای کوچک نیاز به منابع مالی چندان بزرگی ندارند اگر در پرتو اعطای تسهیلات قرض الحسنه قرار بگیرند قطعا ورود آنها به بازار کار می تواند بار بزرگی از دوش دولت در راستای حمایت از افراد کم درآمد بردارد، بلکه به توسعه کسب و کارهای محلی نیز منجر شود.