​قیمت یورو در معاملات صبح چهارشنبه ۱۰۰ تومان کاهش یافت و ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان خرید و فروش شد.​