پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 ایران خوردو با یکی از شرکتهای ترکیه در استان کارابوک همکاری های مشترکی را آغاز کرده است.

در راستای این همکاری ، ایران خودرو با ایجاد یک شرکت مشترک جهت راه اندازی خطوط تولید در کارابوک ترکیه به تفاهم رسیدند. 

فاز عملیاتی این همکاری بزودی آغاز میگردد.