معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اکثریت جمعیت کشور سال 1357 در روستاها سکنی داشتند، بررسی ها نشان می دهد آنها در دسترسی به امکانات زیربنایی و روبنایی محدودیت داشتند.

بهبود شاخص‌های عدالت بعد انقلاب چشمگیر بود
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

پنجمین برنامه جام انقلاب امروز چهار‌شنبه پنجم بهمن ماه با تهیه کنندگی فریدون ماهر، سردبیری مصطفی صادقی و سید مجتبی جلال‌زاده، احسان رستگار و امین صبحی به عنوان اعضای تحریریه از رادیو انقلاب پخش شد. از موضوعات مورد بررسی در این برنامه تحریفات درباره وجود عدالت در زمان رژیم پهلوی بود.

هادی قوامی در همین رابطه مهمان تلفنی برنامه بود و گفت: بررسی شاخص های عدالت بعد از پیروزی انقلاب و مقایسه وضعیت این شاخص ها با قبل انقلاب نشان می دهد ما در چه موقعیتی به لحاظ برقراری عدالت در جامعه هستیم. هرچند ما تا دستیابی به مطلوب فاصله داریم.

وی با اشاره به جمعیت 36 میلیونی کشور در سال 1357 افزود: توجه به عدالت در اصل 48 قانون اساسی آمده است، طبق این اصل هر منطقه از کشور باید به فراخور استعدادش رشد پیدا کند و تبعیضی در این حوزه وجود نداشته باشد. وقتی اکثریت جمعیت کشور سال 1357 در روستاها سکنی داشتند، بررسی ها نشان می دهد آنها در دسترسی به امکانات زیربنایی و روبنایی همچون آب شرب سالم، مراکز درمانی، امکانات و تجهیزات آموزشی، انرژی، برق و تلفن محدودیت داشتند بنابراین مفهوم تحقق عدالت در این حوزه با چالش جدی مواجه بود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد افزود: حدود 7 هزار مگاوات کل انرژی برقی بود که در سال 1357 تولید می شد. الان بعد از گذشته 44 سال از انقلاب اگر بخواهیم همین عامل را مورد توجه قرار دهیم تلاش شده نقاط روستایی را از لحاظ دسترسی به امکانات زیرساختی همچون آب، برق، گاز، جاده، تلفن و غیره بهره مند کنند.

وی با اشاره به توسعه آموزش و نرخ سوادآموزی در کشور ظرف 44 سال اخیر افزود: احداث و توسعه امکانات زیربنایی و روبنایی به گونه ای بوده است که تفاوت چندانی میان مرکز، شرق، غرب، شمال و جنوب کشور با هم ندارند و همه دولت های بعد از انقلاب تلاش داشتند تا وجود کاستی ها در دسترسی به امکانات را به حداقل برسانند و برقراری عدالت در توزیع منابع را گسترش دهند.

قوامی گفت: در سال های پایانی رژیم پهلوی حدود 6 میلیون بشکه نفت در روز تولید می کرد، عمده این تولید به صورت خام صادر می شد و درآمد نفتی به نقاط خاصی از کشور برای یکسری فعالیت ها اختصاص داده می شد اما امروز با وجود تحریم های متنوع و کاهش تولید نفت در مقایسه با دوران رژیم پهلوی، حدود 50 درصد تولید نفت تبدیل به فرآورده های نفتی می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه های حمایتی نیز به اقشار کم درآمد در قالب یارانه کمک می شود، ادامه داد: هرچند ما امروز با مشکلات و مسائلی مواجه هستیم اما در کل شاخص تمرکززدایی و توزیع برابر فرصت ها بین همه مناطق کشور بعد انقلاب افزایش پیدا کرده است.

 

راه‌های ارتباطی با برنامه جام انقلاب به شرح زیر هستند:

 رادیو انقلاب موج اف ام ردیف 99.5 دهم مگاهرتز

سامانه پیامکی 30000955

سایت رادیو انقلاب Radioenghelab.ir

فضای مجازی: پیامرسان های ایرانی بله و سروش  @enghelabradio

تلفن ارتباط با مخاطبین 02122044185