مسعود رضایی در گفتگو با برنامه وارونگی:

حجم ویدیو: 9.20M | مدت زمان ویدیو: 00:02:21
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ساز و کارهای انتخاباتی در ایران به گونه ای است که در انتخاباتی مانند سال 88 به مشارکت بسیار بالایی دست پیدا کردیم. حالا کسانی که اینقدر از انتخابات ترکیه تعریف می کنند، پس چرا به آن مشارکت چشمگیر، با رفتار غیر قانونی لطمه زدند؟!