مهدی فضائلی در گفتگو با برنامه وارونگی:

حجم ویدیو: 9.24M | مدت زمان ویدیو: 00:02:22
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اگر میزان مشارکت در ادوار مختلف انتخاباتی را مرور کنیم خواهیم دید رابطه الزاما معناداری بین رقابت و مشارکت وجود ندارد. افرادی که وضعیت انتخابات را با کشوری مثل ترکیه مقایسه می کنند، آیا حاضرند مواردی مانند بلوغ سیاسی احزاب ترکیه را با خودشان مقایسه کنند؟!