فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز چیست؟ + مثال و نکات مهم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 

مهریه از جمله حقوق مربوط به زوجه است که بعد از اجرای صیغه عقد زن مستحق آن می شود. این حق می تواند از نوع سکه، خانه، پول نقد یا هر چیزی که قابل تبدیل شدن به پول است باشد. اگر سکه یا خانه باشد باید عینا تادیه شود ولی اگر وجه رایج باشد باید به نرخ روز بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود. محاسبه و پرداخت آن نیز بر اساس فرمول محاسبه مهریه به نرخ روز تعیین خواهد شد.

 

 

نحوه محاسبه مهریه

در صورتی که صداق وجه رایج باشد به دو شکل محاسبه آن صورت می گیرد.

  • نحوه محاسبه مهریه در مورد طلاق و ادامه زندگی مشترک: متوسط شاخص تورم در سال پیش از درخواست بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد تقسیم می شود و نتیجه بدست آمده بر مقدار مهر درج شده در عقدنامه ضرب خواهد شد.
  • نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر: متوسط شاخص بها در سال فوت شوهر بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد تقسیم می شود و نتیجه بدست آمده نیز بر میزان مهر درج شده در عقدنامه ضرب خواهد شد‌.

نحوه پرداخت مهریه

بر اساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی جهت دریافت تمام یا بخشی از صداق این امکان وجود دارد که مدت یا اقساط قرار داده شود. در اینصورت اگر:

  • مهریه حال باشد: باید تا مدت زمانی که مشخص شده پرداخت شود.
  • اگر موجل باشد: باید تا مدت مشخص شده پرداخت شود.
  • اگر درخواست صداق به اختیار زن باشد به صورتی که عندالمطالبه تعیین شده باشد: هرگاه زن آن را مطالبه کند باید پرداخت صورت گیرد.
  • اگر درخواست آن بسته به تمکن مالی مرد باشد، به گونه ای که عندالاستطاعه باشد: زوجه بعد از اثبات توان مالی مرد می توان آن را مطالبه کند.
  • اگر پرداخت آن اقساطی تعیین شده باشد: مرد باید در زمان مشخص شده آن را پرداخت کند.

 

31

 

نحوه محاسبه مهریه سکه تمام بهار آزادی به کمک نمودار انس جهانی

محاسبه مهریه سکه به نرخ روز و بر اساس تعداد سکه ها انجام می شود. اگر صداق سکه باشد مرد بسته به تعداد سکه ها و قیمت روز آنها، نسبت به پرداخت اقدام می کند. مثلا اگر مهر زن در سال ۱۳۶۰ به مقدار ۱۰۰ عدد سکه باشد و در سال ۱۴۰۲ زن آن را مطالبه کند مرد با پرداخت همان ۱۰۰ عدد سکه بری الذمه خواهد شد. اگر بخواهد پول سکه را پرداخت کند باید قیمت سکه در سال ۱۴۰۲ و در روز مطالبه را پرداخت کند. جهت محاسبه قیمت سکه با انس، باید نرخ یک انس طلا را ضرب در نرخ روز یک دلار کنید و حاصل ان را تقسیم بر عدد  ۴٫۲۴۹۲۷ کنید.