پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در این قسمت از برنامه سیاست ایرانی با حضور امین صبحی (کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار) و عباس خامه‌یار (تحلیل‌گر مسائل سیاست خارجی) به حقوق بشر به سبکِ آمریکایی! پرداخته شد.

تهیه کننده: فریدون ماهر
سردبیر: مصطفی صادقی