سعید آجورلو سردبیر مثلث در یادداشتی درباره انتخاب نخست وزیر انگلیس نوشته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در بریتانیا ، دو نخست وزیر نتوانستند از دموکراسی حمایت کنند. نه دیوید کامرون و نه ترزا می هیچ کدام نه آن چنان مانند جانسون شیفته برگزیت بودند و نه از برندگی و اقتدار او برخوردار که پروژه برگزیت را با توافق یا بی توافق با اتحادیه اروپا تمام کنند.

از همین رو کار در بریتانیا به یک سیاست مدار مقتدر و خشن رسید. از طنز زمانه یک راست گرا به حامی دموکراسی تبدیل شد و دموکرات هایی مانند کوربین منتقد دموکراسی برگزیتی .

پیغام حزب محافظه کار بریتانیا اما کاملا واضح است؛ نیاز به اقتدار برای پایان دادن به آنارشیسم دولت. کپی برداری از ملی گرایی و اقتدار ترامپ. این واکنش آنی احزاب راست گرا به بحران اقتدار است. اینکه مردم بیشتر از این را می خواهند یا دوباره به دموکرات ها بازمی گردند را زمان مشخص می کند. آیا ممکن است این پیغام از سوی جامعه ایران هم به سیاست مداران مخابره شود؟ به نظر می رسد که اقتدار رفته رفته به خواسته جامعه ایران از سیاست مداران تبدیل خواهد شد

 

آیا این خبر مفید بود؟