وزیر خارجه لبنان گفت: ما اولویت را حرکت به سوی جهان عرب به ویژه مصر و کشورهای خلیج فارس و نیز دیگر برادران عرب قرار داده ایم تا به ما در برنامه اصلاحات کمک کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به نقل از بوابه اخبار الیوم، «ناصیف حتی» وزیر خارجه لبنان درباره وخامت اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور هشدار داد.

وی افزود: دولت لبنان به دنبال انجام اصلاحات ساختاری فراگیر در اقتصاد کشور است به ویژه برای تقویت بخش تولیدات کشاورزی و بخش صنایع کوچک است تا توازن میان بخش‌های اقتصادی در لبنان ایجاد شود تا مشکلات بیکاری و فروپاشی اقتصادی حل شود.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد: کشور با بحران اقتصادی بسیار خطرناکی روبرو است که اگر به شکل سریع و گسترده حل نشود به تبعات اجتماعی و چه بسا سیاسی خطرناکی منجر خواهد شد و از این رو اصلاحات اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی تاکید کرد: ما دلایل خشم عمومی را می‌دانیم اما خواهان، دادن فرصت کوتاه به دولت برای انجام اصلاحات هستیم. برنامه اصلاحات سه مرحله است؛ نخست، مرحله ۱۰۰ روزه برای انجام اصلاحات سریع و بسیار ضروری تا مانع از فروپاشی سریع شویم و مرحله دوم و سوم بین یک و سه ساله برای اصلاحات فراگیر است.

وزیر خارجه لبنان اولویت لبنان را دست به دامان جهان عرب شدن به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، دانست و گفت: ما اولویت را حرکت به سوی جهان عرب به ویژه مصر و کشورهای خلیج فارس و نیز دیگر برادران عرب قرار داده ایم تا به ما در برنامه اصلاحات کمک کنند زیرا ثبات لبنان موضوعی است که به همه کشورهای عربی و جهان مربوط می‌شد. بر همکاری با جهان عرب و جامعه جهانی برای ثبات لبنان تاکید می‌کنیم.