سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در حکم صادر شده ابراز امیدواری کرده است که امیر عبداللهیان با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم داری ،پاکدستی و فساد ستیزی، قانون مداری، مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور، تلاش مجدانه داشته باشد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رییس جمهور با صدور حکمی، در اجرای بند (١)تصویب نامه مورخ ١٣٩۴/١٢/٢٢ هیات محترم وزیران و در اجرای تبصره (١) ماده (١) آیین نامه اجرایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مصوب ١٣٨۶/٠۶/٠٩، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه را با حفظ سمت بعنوان جانشین رئیس شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور تعیین کرد.

سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور کشورمان در حکم صادر شده ابراز امیدواری کرده است که  امیر عبداللهیان با اتکال به خداوند متعال  و اهتمام به عدالت محوری،  روحیه انقلابی، مردم داری ،پاکدستی و فساد ستیزی، قانون مداری، مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی، در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور، تلاش مجدانه داشته باشد.