در حادثه تروریستی محور خاش به تفتان مهدی الله‌پور، رضا اسماعیلی، محمدرضا شیخی و حسن وحیدی از نیروهای کادر پلیس‌راه به شهادت رسیدند.

اولین تصاویر از شهدای حمله تروریستی به گشت پلیس راه + تصاویر