سید مهدی حسینی متین گفت: با وجود سرقت هزاران اثر باستانی از موزه ملی بریتانیا، آیا این مکان هنوز برای نگهداری این اشیاء از جمله آثار گرانبهای ایرانی جای امنی است؟!

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کاردار ایران در لندن در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: "با انتشار اخباری مبنی بر سرقت هزاران اثر باستانی از موزه بریتانیا، این سوال باقی می ماند که این موزه همچنان مکانی امن برای نگهداری این آثار با ارزش از جمله اشیای ایرانی است؟

آیا مسئولان موزه بریتانیا می توانند اعتماد صاحبان اصلی خارجی را دوباره به دست آورند؟"