سهپبد شهید سردار حاج قاسم سلیمانی از آرزوی شهادت می‌گوید.