سردار نقدی گفت: کاخ سفید یا همین امروز شروع به برچیدن پایگاه‌های خود کند یا برای سربازانش سفارش تابوت دهد.

حجم ویدیو: 2.92M | مدت زمان ویدیو: 00:00:53