پایگاه خبری آتلانتیک در گزارشی نوشت، قاسم سلیمانی همه هنر دیپلماتیک و نظامی ژنرال پترائوس، ژنرال مک کریستال و برت مک گورک را یکجا داشت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

، پایگاه خبری آتلانتیک در گزارشی نوشت، امروز آمریکا ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده ارشد ایرانی را کشت. پس از چند دهه جنگ نیابتی، ایالات متحده اکنون در یک جنگ گرم با ایران است.

در این گزارش که به قلم «اندرو اکسام» یک افسر سابق ارتش آمریکا و تحلیلگر مسائل خاورمیانه نوشته شده آمده است؛ من ادعا نمی‌کنم که متخصص ایران هستم ولی خوب می‌دانم که قاسم سلیمانی که بود و چقدر مهم بود چرا که او بیشتر وقتش را در جهان عرب سپری کرده، و اتحاد بین ایرانیها با عراقیها، لبنان تا یمن و سوریه را حفظ کرده است. از نقطه نظر نظامی و دیپلماتیک، سلیمانی به اندازه «دیوید پترائوس»، «استن مک کریستال» و «برت مک گورک» بود و نقش این سه نفر را یکجا داشت.

پایگاه آتلانتیک با بیان اینکه با ترور سردار سلیمانی، ایران مرد غیرقابل جایگزینی را از دست داده است نوشت، قاسم سلیمانی یک سوپروایزر بزرگ بود و یک دشمن جدی آمریکا و متحدانش در منطقه بود.

سردار سلیمانی بامداد جمعه به دست نیروهای تروریست آمریکایی در بغداد به شهادت رسید.