کسانی که واکسن سینوفارم را تزریق کرده اند یا قصد تزریق دارند بخوانند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
 
ستاره پارسی : واکسن سینوفارم از جمله واکسن های خوب برای تزریق است. واکسن سینوفارم برای مقابله با کرونا می باشد. واکسن سینوفارم ساخته چین است.واکسن سینوفارم از جمله واکسن هایی است که در حال حاضر بیشتر در ایران تزریق می شود. و اما خبر خوش واکسن سینوفارم چیست؟

1

2

3