شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد 143 قرار گرفته و هوای تهران در مرز آلودگی برای همه افراد است. ...

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
55آنلاین به نقل از برخط نیوز،  شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد 143 قرار گرفته و هوای تهران در مرز آلودگی برای همه افراد است و به غلظت ذرات معلق در پایتخت در هوای پایتخت افزوده شده است.

همچنین شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته بر روی عدد 133 قرار داشت و کیفیت هوای تهران  برای گروه های حساس جامعه آلوده بود.

تشدید آلودگی هوای تهران

پایتخت از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 191 روز هوای قابل قبول، 50 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و یک روز آلوده برای همه افراد داشته است.این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش 15 روز هوای پاک، 167 روز هوای قابل قبول،60روز هوای ناسالم برای گروه های حساس جامعه و 2 روز آلوده برای همه افراد داشته است.

غلظت ذرات معلق در هوا بیشتر شد

همچنین بیشترین دمای هوا در روز جاری 11 و کمترین دما 4 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.