ماجرای گیرهای نعیمه نظام دوست به عنوان یک مادر به خواهرزاده اش

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نعیمه نظام دوست در اینستاگرام به سرعت وایرال شده است . بخشی از مسابقه دورهمی با حضور نعیمه نظام دوست و خواهرزاده هایش جنجالی شد . در این قسمت نعیمه نظام دوست و خواهرزاده هایش حسابی مهران مدیری را خنداندند . در بخشی از این مسابقه خواهرزاده این بازیگر از نعیمه نظام دوست به عنوان یک مادر یاد می کند و میگوید او مادر ماست !