به گزارش اتحادیه اروپا، هلگا اشمید، دبیر سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا از امر‌وز تور منطقه‌ای را آغار کرده که کشورهای امارات، عمان، قطر ، ایران را در خود جا داده است.