امکان برقرار کردن ارتباط با آقای نجفی تقریبا وجود نداشت. تمام ارتباطات دکتر به دلایلی توسط خانم استاد کنترل می‌شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران می‌گوید:

بعد از خودکشی آقای نجفی در هتل لاله شخصا چند بار تلاش کردم با ایشان تماس بگیرم اما خانم استاد صلاح نمی‌دانستد که ایشان با دوستان خود ارتباط برقرار کنند

امکان برقرار کردن ارتباط با آقای نجفی تقریبا وجود نداشت. تمام ارتباطات دکتر به دلایلی توسط خانم استاد کنترل می‌شد. 

شخصیتی مثل آقای دکتر با آن همه روابط گسترده اجتماعی و سیاسی در محدودیت کامل قرار گرفته بود. نجفی ناگهان به خود آمده و دیده بود که دوستانش، خانواده‌اش، روابط و حضورش در سیاست را از دست داده است.

همشهری