محمدباقر قالیباف در توئیتی به روحانی توصیه کرد که مراقب پیشنهادهای مکرون باشد.