«محمدرضا گلزار» در مراسم اکران خصوصی فیلم «ما همه با هم هستیم» حضور داشت.