صحبت های گرشاسبی در مورد درگذشت جعفرکاشانی

آیا این خبر مفید بود؟