خاطرات بیژن ذوالفقارنسب در مراسم تشییع پیکر مرحوم جعفر کاشانی