خبر ورزشی: منابع نزدیک به وزارت ورزش در واکنش به تکذیب خبر استعفای امیرحسین فتحی، از برکناری مدیر عامل استقلال خبر دادند.